Grafika vizuálnych komunikácií

Vyššie odborné štúdium

Absolventi študijného odboru sa uplatňujú ako kreatívny grafickí dizajnéri, tvorcovia v slobodnom povolaní alebo vo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách a v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.


Práce z predmetu počítačová grafika


Práce z predmetu umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!