Študijné odbory


Vyššie odborné štúdium 

V školskom roku 2021/2022 ponúkame pre absolventov študijných odborov s maturitou aj vyššie odborné štúdium v odboroch:

*FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

*ANIMOVANÁ TVORBA 

*TEXTILNÝ DIZAJN

*GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Po úspešnom ukončení tohto štúdia získa absolvent oprávnenie používať titul Dis.© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!