Kostýmová tvorba

8642 M 01 

SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBA

Študijný odbor scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti z oblasti výtvarného a realizačného spracovania scénických kostýmových výprav pre divadlo, film, televíziu a ostatné scénické formy ako aj pre oblasť súčasného odevného dizajnu. Príprava sa zameriava na navrhovanie, projektovanie, materiálové a technologické spracovanie odevov a scénických kostýmov vrátane využitia digitálnych metód navrhovania, konštruovania, modelovania, technickej prípravy a prezentácie svojej tvorby.

Vedenie odboru: Ing. Dušan Dižo

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
MÓDNA TVORBA MLADÝCH 2018

Krátky zostrih z prehliadky 

Veľké "ĎAKUJEM" patrí hlavne našim študentom a vyučujúcim, bez ktorých by takéto vystúpenie nevzniklo, taktiež ďakujeme všetkým hosťom ako aj kultúrnemu domu Zrkadlový háj, Mestská časť Petržalka, ktorý nám poskytol priestory. 


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, chémia, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, ekonomika, figurálne kreslenie, základy digitálnej fotografie, konštrukcia a modelovanie odevov, technológia, výtvarná príprava, navrhovanie, umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!