MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA

8642 M 02 

SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA

Študijný odbor scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti z oblasti výtvarného a realizačného riešenia scénického priestoru a priestorových výtvarných celkov pre divadlo, televíziu, film a ostatné druhy scénických foriem. Príprava sa zameriava na navrhovanie a projektovanie scénografických a dekoratívnych realizácií, ich spracúvanie klasickými výtvarno-maliarskymi technikami a virtuálnym zobrazovaním využitím digitálnych technológií 2D a 3D modelovania. 

Vedenie odboru: ak. mal. Pavel Michalič

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška


Maľba - práce študentov

2018 - 2020


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, chémia, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, ekonomika, figurálne kreslenie, základy digitálnej fotografie, písmo, počítačová grafika, technológia, výtvarná príprava, navrhovanie, umelecká prax


Sedí mucha na scéne

Krátky veselý film z prostredia školy - odbor maľba.

Zábavný pohľad do ateliérov a na tvorbu študentov odboru maľba predstavujúci šírku ich scénického zamerania :-)

Maľba vo vesmíre

Krátka scénická zvučka pre pobavenie...

Kľúče ku princeznej

Scénický návrh na riešenie predstavenia priamo na Bradle so zakomponovaním mohyly M. R. Štefánika. Scéna vznikla v rámci maturitnej úlohy Simony Vodičkovej.

Bratislavské Jazzové Dni

Scénické riešenie pódia na Hlavnom námestí v Bratislave.

Ukážka je z roku 2015 a prezentuje maturitnú prácu v jej šírke záberu scénického riešenia návrhu a jeho predvedenia. Video vzniklo popri práci Miriam Grambličkovej.

Kľúče ku princeznej

Scénické riešenie bábkovej adaptácie hry Igora Strinku pre deti. Súčasťou je aj náučná terasa na kontajnerovom divadielku umiestnenom na Hlavnom námestí v Bratislave.

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!