Maskérska tvorba

8642 M 04 

scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba

Študijný odbor scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti v tvorbe scénických masiek pre divadelné a televízne inscenácie, filmové predstavenia, v oblasti profesionálnej vizážistiky, umeleckého maskérstva, fotografického stylingu. Zameriava sa na navrhovanie, materiálové a technologické spracovanie masiek a celkovej vizáže vrátane realizácií podľa historických vzorov, bodypeintingu, na použitie digitálnych metód vizualizácie návrhov a propagácie tvorby.

Vedenie odboru: Mgr. art. Monika Rabčanová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, chémia, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, ekonomika, figurálne kreslenie, základy digitálnej fotografie, štylizácia účesov, modelovanie, technológia, výtvarná príprava, navrhovanie, umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!