Masmédiálna tvorba

8635 M 

Masmediálna tvorba

Študijný odbor pripravuje žiakov v oblasti výtvarnej a slovesnej zložky audiovizuálnych a printových médií. Zameriava sa na získanie odborných vedomostí a zručností pri tvorbe mediálnych komunikátov, pri ich príprave, výrobe aj produkcii. Absolventi študijného odboru nájdu široké pôsobenie v oblastiach mediálnej sféry, môžu pôsobiť ako scenáristi, dramaturgovia, redaktori a moderátori. Uplatnia sa vo výrobných štáboch, filmových a televíznych programov, ako odborníci v tvorbe audiovizuálnych diel, tvorcovia internetových médií, pracovníci reklamných agentúr.  

Vedenie odboru: Mgr. Zuzana Račková

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok

Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška TV VÍZIA - Deň otvorených dverí 2019

Reportáž


Predmety

Všeobecné vzdelávanie:
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický, nemecký), etická výchova alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka, fyzika, informatika, telesná a športová výchova

Umelecké vzdelávanie:
dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, grafika a webdizajn, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii, fotografický ateliér, videotvorba, výtvarná príprava, ateliérová tvorba, umelecká prax

© 2021 ŠUPSV. Sklenárova 7, Bratislava, 824 89
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!